frendyrusniady

April 5, 2012

Sholat Sunnah

Filed under: my news — frendyrusniady @ 18:19

“ SHALAT SUNNAH “

 

Shalat sunnah adalah shalat yang apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala dan apabila tidak dikerjakan tidak akan mendapatkan apa-apa (pahala) . Shalat sunnah ini dilakukan pada waktu-waktu tertentu .

 

Macam – Macam Shalat Sunnah ;

 

SHALAT RAWATIB

         Shalat Rawatib ialah shalat sunnah yang di kerjakan sebelum dan sesudah shalat fardhu . Seluruh dari shalat rawatib ini ada 22 rakaat , yaitu ;

. 2 rakaat sebelum shalat subuh

. 2 rakaat sebelum shalat duhur dan 2 rakaat sesudah shalat duhur

. 2 rakaat sebelum shalat ashar

. 2 rakaat sesudah shalat maghrib

. 2 rakaat sebelum shalat isya dan 2 rakaat sesudah shalat isya

Diantara shalat-shalat tersebut ada yang dinamakan “ sunnah muakad “ artinya sunah yang sangat kuat , yaitu ;

–      2 rakaat sebelum shalat duhur

–      2 rakaat sesudah shalat duhur

–      2 rakaat sebelum shalat ashar

–      2 rakaat sesudah shalat maghrib

–       2 rakaat sebelum shalat isya

–      2 rakaat sesudah shalat isya

Shalat-shalat tersebut yang dikerjakan sebelum shalat fardhu dinamakan “ Qabliyyah “ dan yang dikerjakan sesudah shalat fardhu dinamakan  “ Ba’diyyah “.

 

SHALAT SUNNAH WUDHU

Setiap kali seseorang selesai berwudhu , disunahkan mengerjakan shalat sunah wudhu 2 rakaat dan cara mengerjakannya yaitu ;

  1. Sehabis berwudhu sebagaimana biasa kita disunahkan membaca doa :

Asyhadu an laa ilaaha illallahu wahdahuu laa syariika lahu wa asyhadu anna Muhammadan ‘abduhu wa rasuuluhu . Allahummaj’alnii minat-tawwaabiina waj’alnii minal mutathahhiriina waj’alnii min ‘ibaadikash-shaalihiin .

  1. Selesai membaca doa tersebut , lalu melaksanakan shalat sunnah wudhu 2 rakaat , dengan lafazh niatnya sebagai berikut ;

Ushalii sunnatal-wudhuu’i rak’ataini lillahi ta’aallaa . Allahu Akbar .

SHALAT DHUHA

     Shalat dhuha ialah shalat sunnah yang dikerjakan pada waktu matahari sedang naik .Sekurang-kurangnya shalat dhuha ini 2 rakaat , boleh 4 rakaat , 6 rakaat atau 8 rakaat . Waktu shalat dhuha ini kira-kira matahari sedang naik setinggi 7 hasta (pukul 7 sampai masuk waktu duhur) .

Bacaan surat dalam shalat dhuha , pada rakaat pertama ialah surat Asy-Syamsu dan pada rakaat kedua surat Adh-Dhuha .

Niat shalat dhuha : Ushallii sunnatadh dhuhaa rak’ataini lillahi ta’alaa . Allahu Akbar .

Doa yang dibaca setelah selesai shalat dhuha : Allahumma innadh dhuhaa’a dhuhaa’uka wal bahaa’a bahaa’uka wal jamaala jamaaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ishmata ishmatuka . Allahumma in kaana riizqi fis samaa’i fa anzilhu wa in kaana fil ardhi fa akhrijhu wa in kaana mu’siran fa yassirhu wa in kaana haramman fa thahhirhu wa in kaana ba’iidan fa qarribhu bi haqqi dhuhaa’ika wa bahaa’ika wa jamaalika wa quwwatika wa qudratika aatini maa aataita ‘ibaadakas shalihiin .

Sabda Nabi Muhammad saw. Yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam hadits yang artinya sebagai berikut : “ Siapa saja yang dapat mengerjakan shalat dhuha dengan langgeng , akan diampuni dosanya oleh Allah , sekalipun dosa itu sebanyak busa lautan “

 

SHALAT TAHIYYATUL MASJID

     Shalat tahiyyatul masjid ialah shalat sunah yang dikerjakan oleh ja’maah yang sedang masuk ke masjid , baik pada hari Jum’at maupun hari lainnya , di waktu malam atau siang hari .

Jika kita masuk kedalam masjid , hendaklah sebelum duduk kita mengerjakan shalat sunah 2 rakaat . Shalat sunah ini disebut shalat tahiyyatul masjid artinya shalat untuk menghormati masjid .

Niat shalat tahiyyatul masjid : Ushalli sunnata tahiyyatal masjidi rak’ataini lillahi ta’aalaa . Allahu Akbar .

Orang yang masuk ke masjid di kala khatib sedang berkhutbah , hendaklah shalat nya dilakukan secara ringan artinya jangan terlalu lama agar dapat mendengarkan khutbah tersebut .

SHALAT TAHAJUD

     Shalat tahajud ialah shalat sunah yang dikerjakan pada waktu malam , sedikitnya 2 rakaat dan sebanyak-banyakya tidak terbatas rakaatnya . Waktunya sesudah shalat isya sampai terbit fajar . Shalat tahajud dapat dikerjakan apabila dilakukan sesudah bangun tidur malam , sekalipun tidur itu hanya sebentar . Jadi apabila dikerjakan tanpa tidur sebelumnya , maka ini bukan shalat tahajud tetapi shalat sunah witir dan sebagainya .

Kalau sudah diketahui waktu melakukan ibadah ini dari waktu isya sampai waktu subuh ,sedang sepanjang malam ini ada saat-saat utama , lebih utama dan paling utama , maka waktu malam yang panjang itu dapat kita bagi menjadi 3 bagian ;

  1. Sepertiga pertama , yaitu kira-kira dari jam 19 sampai jam 22 , ini saat utama .
  2. Sepertiga kedua , yaitu kira-kira dari jam 22 sampai jam 1 , ini saat yang lebih utama .
  3. Sepertiga ketiga , yaitu kira-kira dari jam 1 sampai dengan masuknya waktu subuh , ini adalah saat yang paling utama .

Niat shalat tahajud : Ushalli sunnatat tahajjudi rak’ataini lillahi ta’aalaa . Allahu Akbar .

Keistimewaan dari shalat tahajud ini , adalah sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Israa : 79 , yang artinya “ Ya Allah Tuhan kami , berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan hindarkanlah kami dari siksaan api neraka “ .

SHALAT ISTIKHARAH

     Shalat istikharah ialah shalat sunah 2 rakaat untuk memohon kepada Allah ketentuan pilihan yang terbaik diantara 2 hal yang belum dapat ditentukan baik dan buruknya .  Yakni apabila seseorang berhajat dan bercita-cita akan mengerjakan sesuatu maksud , sedang ia ragu-ragu dalam maksud itu , apakah dilakukan atau tidak , maka untuk memilih pilihan terbaik disunahkan shalat istikharah 2 rakaat .

Shalat istikharah dan shalat hajat waktunya lebih utama jika dikerjakan seperti shalat tahajud yakni di malam hari dan dikerjakan seperti shalat biasa , sesudah selesai shalat dengan sempurna kemudian terus berdoa mana yang cenderung di hati di antara dua pilihan itu .

Niat shalat istikharah : Ushalli sunnatal istikharaati rak’ataini lillahi ta’alaa . Allahu Akbar .

Mintakanlah apa-apa yang baik dilaksanakan menurut cita-cita dan maksud kita itu . Apa yang mendatang yang kuat dalam hati dan mantap hati kita itulah yang kita perbuat .

SHALAT SUNAH HAJAT

     Shalat hajat ialah shalat sunah yang dikerjakan karena mempunyai hajat agar diperkenankan hajatnya oleh Tuhan . Shalat sunah hajat dikerjakan 2 rakaat kemudian berdoa memohon sesuatu yang menjadi hajatnya . Shalat hajat ini banyak macam ragam cara mengerjakannya yakni bukan syarat rukunnya tidak , hanya pada bacaan dan tertibnya berlainan cara mengerjakannya .

Pada pokokknya shalat hajat itu dikerjakan 2 rakaat sampai 12 rakaat , dengan tiap-tiap 2 rakaat satu malam . Ayat-ayatnya terserah kepada yang akan mengerjakannya dan diperbuat 2 rakaat sampai 12 rakaat jumlahnya , dan seperti shalat yang lain .

Niat shalat hajat : Ushalli sunnatal haajati rak’ataini lillaahi ta’aalaa . Allahu Akbar .

Cara melakukan shalat hajat  ;

. Selesai shalat hajat membaca istighfar 100 kali

. Selesai membaca istighfar lalu membaca shalawat atas Nabi saw. 100 kali

. Kemudian memohonlah apa yang dimaksud sambil bersujud kepada Allah

Shalat hajat ini laksanakanlah semalam aau tiga malam sampai tujuh malam , tergantung pada penting dan urgensinya serta sulit maksud kita ini . Insya Allah hajat kita ini terkabul .

SHALAT TAUBAH

     Shalat sunah taubah ialah shalat sunah yang dikerjakan apabila seseorang telah melakukan dosa atau merasa berbuat dosa lalu bertaubat kepada Allah SWT . Bertaubat dari sesuatu dosa artinya menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berniat tidak akan melakukannya lagi disertai permohonan ampunan kepada Allah .

Niat shalat taubah : Ushalli sunnatat taubati rak’ataini lillahi ta’aalaa . Allahu Akbar .

SHALAT TARAWIH

     Shalat tarawih adalah shalat malam yang dikerjakan pada bulan Ramadhan . Shalat ini hukumnya sunah muakkad , boleh dikerjakan sendiri atau berjama’ah . Shalat tarawih ini dilakukan setelah shalat isya sampai waktu fajar . Bilangan rakaatnya yang pernah dilakukan oleh Rasulullah saw. Ada 8 rakaat . Umar bin Khaththab mengerjakannya sampai 20 rakaat .

Niat shalat tarawih : Ushalli sunnatat taraawihi rak’ataini ( ma’muuman / imaaman ) . Allahu Akbar .

Cara mengerjakannya ;

Tiap-tiap 2 rakaat diakhiri dengan salam . Setelah selelsai shalat tarawih hendaknya diteruskan dengan shalat witir , sekurang-kurangnya 1 rakaat . Tetapi umumnya dikerjakan 3 rakaat dengan 2 salam dan boleh pula 3 rakaat 1 salam .

Surat yang dibaca sesudah Al-Fatihah pada tiap-tiap rakaat boleh mana saja yang dikehendakinya . Misal mulai dari surat At-Takatsur sampai surat Lahab sedang pada rakaat kedua setelah membaca Al-Fatihah boleh surat apa saja tetapi diutamakan surat Al-Ikhlash .

SHALAT WITIR

     Shalat witir ialah shalat sunah yang sangat diutamakan dan dikerjakan setelah shalat tarawih atau sesudah shalat isya atau shalat-shalat malam lainnya . Shalat ini biasanya dikerjakan pada bilangan ganjil seperti 1,3,5,7 dan seterusnya .

Niat shalat witir 2 rakaat : Ushalli sunnatal witri rak’ataini lillaahi ta’aalaa .

Niat shalat witir 1 rakaat : Ushalli sunnatal witri rak’atan lillaahi ta’aalaa .

SHALAT ‘ID /HARI RAYA

     Shalat hari raya ada dua yaitu hari raya Fitriah 1 Syawal dan pada hari raya Adha tanggal 10 Dzulhijjah . Waktu shalat ‘Id dimulai dari terbit matahari sampai tergelincirnya . Kedua shalat hari raya tersebut hukumnya sunah muakkad bagi laki-laki dan perempuan , mukmin atau musafir . Boleh dikerjakan sendiri tetapi berjamaa’ah akan lebih baik .

Niat shalat Idul Fitri : Ushalli sunnatal ii’iidil fithri rak’ataini lillaahi ta’aalaa .

Niat shalat Idul Adha : Ushalli sunnatal ii’iidil adhhaa rak’ataini lillaahi ta’aalaa .

Cara mengerjakannya ;

. Pada pagi hari tanggal 1 Syawal , sesudah kita menunaikan shalat subuh dan sesudah kita mandi sunah Hari Raya lalu berangkatlah menuju masjid atau tanah lapang dengan memperbanyak membaca takbir .

. Setelah tiba di masjid , maka sebelum duduk hendaklah melakukan shalat sunah tahiyyatul masjid 2 rakaat . Kalau di tanah lapang tidak ada shalat sunah tahiyyatul masjid .

. Membaca masing-masing niat shalat Idul Fitri / Idul Adha .

. Pada rakaat pertama : sesudah niat dibaca mula-mula membaca takbiratul      ihram kemudian membaca doa iftitah selanjutnya takbir 7 kali dan setiap habis takbir disunahkan membaca : Subhaanallah wal hamdu lillaah wa laa ilaaha illaah wallaahu akbar .

. Pada rakaat kedua : sesudah berdiri untuk rakaat kedua membaca takbir 5 kali dan setiap takbir disunahkan membaca tasbih seperti tersebut pada rakaat pertama .

. Shalat ini dikerjakan 2 rakaat

SHALAT DUA GERHANA

     Shalat dua gerhana ialah shalat karena gerhana bulan dan gerhana matahari . Kalau gerhana bulan kita lakukan shalat khusuf dan kalau gerhana matahari kita lakukan shalat kusuf , kedua shalat ini hukumnya sunah muakkad .

Waktu melakukan shalat gerhana matahari yaitu dari timbul gerhana itu sampai matahari kembali sebagaimana biasa atau sampai terbenam . Sedang shalat gerhana bulan waktunya mulai dari terjadinya gerhana itu sampai terbit kembali atau sampai bulan nampak utuh .

Niat shalat gerhana matahari : Ushalli sunnatal kusuufi rak’ataini lillaahi ta’aalaa.

Niat shalat gerhana bulan : Ushalli sunnatal khusuufi rak’ataini lillaahi ta’aalaa.

Cara mengerjakannya ;

Pertama ;

Shalat 2 rakaat sebagaimana shalat biasa , boleh dilakukan sendiri tetapi lebih utama dilakukan berjama’ah .

Kedua ;

. Shalat 2 rakaat dengan 4 kali rukuk dan 4 kali sujud yakni pada rakaat pertama sesudah rukuk dan i’tidal membaca surat Al-Fatihah lagi kemudian terus rukuk sekali lagi dan i’tidal lagi kemudian terus sujud .

. Pada rakaat kedua juga dilakukan seperti rakaat yang pertama . Dengan demikian shalat gerhana itu semuanya ada 4 rukuk , 4 Fatihah , 4 sujud .

. Bacaan Fatihah dan surat dalam shalat gerhana bulan dinyaringkan sedang dalam gerhana matahari tidak .

. Jika shalat gerhana itu dikerjakan seperti shalat biasa 2 rakaat dengan 2 rukuk maka tidak halangan yakni cukup sah .

 

Sumber ; Buku panduan tata cara sholat , www.google.com

 

Iklan

Tinggalkan sebuah Komentar »

Belum ada komentar.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

Blog di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: